Jagers en boeren

Thema

Tijdvak 1 begint ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden en duurt tot 3000 v.Chr. Daarmee is tijdvak 1 het langste tijdvak van de tien tijdvakken.

 

Maar dat betekent niet dat er over dit tijdvak het meest bekend is. Nee, eerder andersom: wat we weten over dit tijdvak hebben we moeten afleiden uit een relatief klein aantal niet geschreven bronnen.

 

 

Leerdoelen

Aan het eind van dit thema kun je:

 • uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren.
 • benoemen welke veranderingen het gevolg waren van de agrarische revolutie.
 • beschrijven welke politieke, economische en sociale veranderingen het gevolg waren van stedelijke gemeenschappen.
 • uitleggen dat het ontbreken van schriftelijke bronnen in de prehistorie van belang is voor onze kennis van deze tijd.
 • beschrijven hoe de boeren dachten over het leven na de dood

Intro-opdracht: De Oertoer

In deze lessenreeks gaan we aan de hand van opdrachten, beeldmateriaal en Powerpoints onderzoek doen naar de volgende vraag: Hoe is de aarde ontstaan en de mens die daarop rondwandelt?

Een belangrijk onderdeel van de komende lessen is een spectaculaire serie over de prehistorie: De Oertoer.

Hieronder leg ik stap voor stap uit hoe je de komende lessen te werk gaat.

Bekijk het onderstaand filmpje en maak aantekeningen.

Les 1: 

Bekijk aflevering 1: Ontstaan van de mens – de oermens en maak daarbij aantekeningen

Beantwoord daarna de volgende vragen:

 1. Waarom ontwikkelt de mensaap zich zodat hij op 2 benen gaat lopen?
 2. Noem 3 kenmerken van de Homo Habilis.

 

Les 2:

Bekijk aflevering 2: Ontstaan van de mens – Homo erectus en maak daarbij aantekeningen

Beantwoord daarna de volgende vragen:

 1. Welke menssoort verliet als eerste Afrika?
 2. Noem 3 kenmerken van Homo erectus.
 3. Waarom is de ontdekking van vuur zo belangrijk geweest? Noem 3 redenen.

 

Les 3: 

Bekijk aflevering 3: Ontstaan van de mens – Homo sapiens en maak daarbij aantekeningen

Beantwoord daarna de volgende vragen:

 1. Wanneer ontstaat de moderne mens, de homo sapiens?
 2. Wat maakt deze soort zo bijzonder vergeleken met zijn voorgangers?
 3. Welke andere menssoort komt de cro-magnonmens tegen in Europa zo'n 35.000 jaar geleden?

Extra informatie over dit onderwerp:

aantekeningen-de-oertoer

van-australopithecus-tot-homo-sapiens